Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Aðsókn á fyrri hluta ársins

Nú þegar árið er hálfnað er rétt að líta yfir það hver aðsóknin hefur verið að safninu fyrstu sex mánuði ársins og bera saman við sama tíma í fyrra. Þeim sið við talningu gesta og erinda/fyrirspurna sem tekin var upp við ársbyrjun 2008 hefur verið haldið þetta ár. Hann felur í stuttu máli í sér daglega skráningu á fjölda gesta og erinda/fyrirspurna. Skjala- og myndbeiðnir eru skráðar með sama hætti. Ekki er gerður greinarmunur á erindum eftir umfangi þeirra eða gestum eftir því hvort þeir stoppa við skemur eða lengur.  

Alls hafa 863 gestir komið í héraðsskjalasafnið fyrstu sex mánuði ársins. Er það lítilleg aukning frá árinu í fyrra en þá höfðu á saman tíma 834 gestir komið í safnið. Af einstökum mánuðum komu langflestir gestir í safnið í febrúarmánuði , alls 272. Skýrist þetta einkum af tíðum heimsóknum skólahópa þennan mánuð. Febrúarmánuður í fyrra var einnig aðsóknarmesti mánuður fyrrihelmings þess árs þó að gestir þá væru nokkru færri eða 207. Aðsókn aðra mánuði en febrúar á þessu ári er á bilinu 101 til 132 gestir á mánuði. Fæstir voru gestirnir í maí en flestir í apríl og júní. Er þetta áþekkt því sem var fyrir ári síðan. Helsti munurinn er sá að í jánuar á þessu ári komu heldur færri gestir (123) en í janúar í fyrra (151). 

Erindi og fyrirspurnir það sem af er ári eru heldur færri en á sama tíma árið 2008. Eru 229 fyrstu sex mánuði þessa árs en voru 260 á sama tíma í fyrra. Dreifing erinda og fyrirspurna á mánuði helst nokkurn veginn í hendur við gestafjölda þó þetta tvennt tengist ekki með beinum hætti þar sem undir erindi og fyrirspurnir er skráð það sem kemur í gegnum síma og tölvupóst.

Það sem helst vekur athygli við þessa tölfræði fyrir fyrri helmings yfirstandandi árs er hversu mikið færri skjala- og myndbeiðnir eru nú miðað við árið í fyrra. Eru þær 78 það sem af er ári en voru 210 eftir sama tímabil í fyrra. Á þessu er engin einhlýt skýring. Þó spilar hér líklega stærsta rullu að á vormisseri 2008 var aðsókn menntskælinga í safnið allgóð og mun meiri en var á nýafstöðnu vormisseri. Vorið 2008 var nemendum í Sögu Austurlands í ME gert að byggja eitt verkefni á heimildum úr héraðsskjalasafninu. Yfir 20 nemendur voru í þessu námskeiði og komu þeir allir í safnið, margir alloft.

Rétt er að taka fram að utan við þær aðsóknartölur sem hér hafa verið reifaðar er aðsókn að einstökum viðburðum sem fram fara í safnahúsinu og héraðsskjalasafnið tekur þátt í. Þar má nefna hátíðahöld á sumardaginn fyrsta og þjóðhátíðardaginn en vel á þriðja hundrað manns komu í safnahúsið þessa tvo daga.

Héraðsskjalasafn AustfirðingaLaufskógum 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471 1417
Tölvupóstur:   heraust@heraust.is

  Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir. Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© 2020 Héraðsskjalasafn Austfirðinga