Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Aðsókn að safninu á árinu 2009

Frá ársbyrjun 2008 hefur verið framkvæmd skipuleg skráning gesta sem koma í Héraðsskjalasafn Austfirðinga. Hefur skráningin verið gerð þannig að starfsfólk safnsins skráir gestafjölda frá degi til dags. Nú hefur þessi háttur verið hafður á í tvö ár og því vert að gera örlítinn samanburð á árunum um leið og greint verður frá gestafjölda á árinu 2009.

Rétt er að taka fram að þeir sem koma í safnið í persónulegum erindagjörðum við einstaka starfsmenn eru ekki taldir með í gestatalningunni heldur aðeins þeir sem eiga erindi við héraðsskjalasafnið, bókasafn Halldórs og Önnu Guðnýjar og/eða ljósmyndasafnið.

Á árinu 2009 dreifðust gestir jafnar yfir mánuðina en árið 2008. Þó var áberandi toppur í gestafjölda í febrúar 2009 en þá komu 272 gestir í safnið. Skýrist það af því að í þeim mánuði voru mikið fleiri skólaheimsóknir í safnið en aðra mánuði. Annars voru gestir að jafnaði frá 100 til rúmlega 140 talsins í hverjum mánuði. Þó voru gestir færri en 100 í nóvember (97) og í desember (92) en þessir mánuðir eru þeir einu frá því að byrjað var að telja gesti með þessum hætti þar sem fjöldi þeirra í einum mánuði fer niður fyrir 100. Athyglisvert er að á árinu 2009 var júlímánuður næst gestkvæmastur á eftir febrúar með 146 gesti. Á því er engin einhlýt skýring en það er þó í samræmi við fjölda gesta í júlí 2008 en þá voru þeir 152 talsins.

Í heildina voru gestir á árinu 2009 nokkru færri en þeir voru árið 2008 eða alls 1564 árið 2009 á móti 1797 árið áður. Þarna munar 233 gestum sem samsvarar 13% fækkun. Þarna spila skólahóparnir aftur stærstan þátt en í október og nóvember 2008 voru óvenju margir og fjölmennir skólahópar sem sóttu safnið heim. Sjá má að fækkunin er enda fyrst og fremst í þessum tveimur mánuðum, þegar einstakir mánuðir þessara tveggja ára eru bornir saman. Alls komu 467 gestir í safnið í október og nóvember 2008 á móti 226 gestum í sömu mánuðum í fyrra. Í samræmi við þetta voru gestir á síðari hluta ársins 2009 mun færri (701) en á sama tíma árið 2008 (963). Heldur fleiri gestir komu hins vegar í safnið á fyrri hluta ársins 2009 (863) en á sama tíma árið áður (834).

Sú meginályktun sem má draga af niðurstöðum þessara tveggja ára er sú að aðsókn almennra safngesta, fræða- og námsfólks að sveiflurnar milli ára skýrist einkum af færri skólahópum á árinu 2009 en árið 2008. Reyndar virðist, þegar rýnt er í tölurnar og þær bornar saman við tilfinningu starfsfólks, mega sjá þess merki að gestum sem koma utan hópa fari jafnt og þétt fjölgandi og nýting á safnkostinum þar með.

Hrafnkell Lárusson

Héraðsskjalasafn Austfirðinga

Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471-1417
Tölvupóstur: heraust@heraust.is

Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir.

Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© Héraðsskjalasafn Austfirðinga 1998-2022