Starfsfólk  |  EN  |  ISL  |    |  

Vefur Héraðsskjalasafnsins

Héraðsskjalasafn Austfirðinga hefur nú opnað heimasíðu. Tilgangurinn með heimasíðunni er að gefa sem flestum tækifæri til að leita upplýsinga hjá héraðsskjalasafninu. Héraðsskjalasafn Austfirðinga á að þjóna íbúum frá Lónsheiði í suðri að Gunnólfsvíkurfjalli í norðri, til að uppfylla skyldu safnsins við þá íbúa Austurlands sem búa fjarri safninu þá á heimasíðan að vera tæki til þess.

  Á síðunni er gestabók sem er æskilegt að verði vettvangur til skoðanaskifta og að þar leggi gestir inn upplýsingar sem yrði þá svarað á sama vettvangi. Allt er þetta í mótun og fer framhaldið nokkuð eftir þeim áhuga sem notendur sína. Mig langar til að ræða hér lítillega hlutverk skjalasafna. Þau hafa það lögboðna hlutverk að varðveita gögn úr stjórnsýslu m.a. til þess að auðvelda almenningi að gæta réttar síns gagnvart stjórnvöldum, þetta hlutverk hefur aukist með stjórnsýslulögum og skýrum lagaákvæðum um upplýsingaskyldu stjórnvalda. En skjalasöfnin eiga á sama hátt að vera tæki stjórnvalda til að gera stjórnsýsluna skilvirkari, m.a. með því að gagnaöflun geti verið aðgengilegri og auðveldari. Síðan gegna skjalasöfnin því hlutverki að varðveita sögu, og þessvegna eru einkaskjalasöfn stór þáttur í starfsemi skjalasafna. Bréfasöfn og dagbækur einstaklinga geyma sögu þeirra, og verða síðan hlekkur í því að móta sögu samfélagsins. Þriðji þátturinn í skjalasöfnunum eru söfn félagasamtaka af ýmsu tagi. Um aðgengi að þessum skjölum gilda strangar reglur sem eiga að tryggja að upplýsingar sem söfnin varðveita skaði ekki einstaklinga eða félagasmtök.
Hrafnkell A. Jónsson, héraðsskjalavörðu

Héraðsskjalasafn Austfirðinga

Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir

Sími: 471-1417
Tölvupóstur: heraust@heraust.is

Senda fyrirspurn

Héraðsskjalasafn Austfirðinga er byggðasamlag á vegum sveitarfélaga á Austurlandi. Safnið starfar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn frá árinu 2014 og er sjálfstæð skjalavörslustofnun en lítur faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Megin hlutverk safnsins er að taka við skjölum og hafa eftirlit með skjalavörslu aðildarsveitarfélaga sinna og stofnana á þeirra vegum. Í safninu er ágæt aðstaða fyrir fræðiiðkanir.

Öll söfnin í héraðsskjalasafninu - skjalasafnið, ljósmyndasafnið og bókasafnið - stækka ört og luma á margvíslegu efni sem nýst getur við fjölbreyttar rannsóknir, hvort sem þær eru unnar af fræðimönnum, nemum eða öðrum sem kjósa að nýta sér safnkostinn. Margs konar gögn eru í skjalasafninu, þar má t.d. leita upplýsinga um örnefni, landamerki eða um starfsemi félaga sem afhent hafa safninu skjöl sín.

© Héraðsskjalasafn Austfirðinga 1998-2022